بازدیدهای علمی

بازدیدهای علمی به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود اتکایی، شناسایی مواریث دینی و فرهنگی و تحکیم هویت ملی، تعمیق بینش علمی، زیارت اماکن متبرکه،دیدار از جاذبه های طبیعی و اماکن تفریحی و ضرورت ساماندهی و نظارت برسفرهای دانشجویی برای بهره برداری مناسب تر از این سفرها، بازدیدهای علمی دانشجویی با توجه به شرایط مندرج در دستورالعمل  مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار می شود.

جهت مطالعه  دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات وزرات علوم و تحقیقات و آموزش عالی به اینجامراجعه نمایید.

جهت مشاهده و پرینت فرم بازدیدها به اینجا مراجعه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بازدیدهای علمی و هماهنگی بازدیدها با کارشناس فرهنگی دانشکده ،خانم واحدپرست، داخلی 2153 تماس حاصل فرمایید.