شعر

این کانون با هدف رشد و تعالی دانشجویان علاقمند در وادی نثر و نظم فارسی شکل گرفته است و فعالیتهای آن در قالب برگزاری کلاسهای آموزشی، محفلهای ادبی، همایش و... توسط دانشجویان می‌باشد.  

جهت عضویت در کانون به صورت حضوری به اتاق کانونها -فاز 1 مراجعه کنید.