کلاس‌های مربی‌گری

برگزاری دوره مربیگری درجه 3 تنیس روی میز به میزبانی دانشکده دکتر شریعتی


اداره تربیت بدنی دانشکده درنظر دارد "دوره مربیگری درجه 3 تنیس روی میز" ویژه دانشجویان تربیت بدنی برگزارنماید.
ازکلیه متقاضیان دعوت می شود طبق برنامه زیرجهت ثبت نام مراجعه نمایند.
- زمان شروع ثبت نام : یکشنبه 27 آبان 97
- محل ثبت نام: دفتر اداره تربیت بدنی واقع درفاز2
* مدارک لازم :
- دو قطعه عکس 4*3 - کپی صفحه اول شناسنامه - کپی کارت ملی – گواهی اشتغال به تحصیل - اصل وکپی کارت بیمه ورزشی سال97  - پرداخت هزینه دوره: 300هزار تومان
* شرایط ثبت نام : دارابودن حداقل 20سال سن
                                                      اداره تربیت بدنی


برگزاری دوره مربیگری درجه 3 هندبال به میزبانی دانشکده دکتر شریعتی


اداره تربیت بدنی دانشکده درنظر دارد "دوره مربیگری درجه 3 هندبال" ویژه دانشجویان تربیت بدنی برگزارنماید.
ازکلیه متقاضیان دعوت می شود طبق برنامه زیرجهت ثبت نام مراجعه نمایند.
- زمان شروع ثبت نام : شنبه 10آذر 97
- محل ثبت نام: دفتر اداره تربیت بدنی واقع درفاز2
* مدارک لازم:
- دو قطعه عکس 4*3 - کپی صفحه اول شناسنامه - کپی کارت ملی - کپی کارت دانشجویی - اصل و کپی کارت بیمه ورزشی سال97  - پرداخت هزینه دوره: 200هزار تومان
* شرایط ثبت نام : دارابودن حداقل 18سال سن
                                                  اداره تربیت بدنی