معرفی اداره تربیت بدنی

رئیس اداره تربیت بدنی : خانم لیلا لمسه چی


تلفن مستقیم: 02155521002

تلفن داخلی : 02155003335 الی 7 - داخلی 233

 

معرفی و اهداف اداره تربیت بدنی :


اداره تربیت بدنی با هدف توسعه سلامت جسمانی، روحی و روانی دانشجویان ، اساتید و کارکنان از طریق برگزاری تمرینات ، مسابقات ورزشی و جشنوراره های درون دانشکده ای در فراهم نمودن محیطی سالم ، با نشاط و منطبق با قوانین و مقررات فعالیت می نماید.


- دربخش قهرمانی، شناسایی استعدادهای برتر، برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص آماده سازی تیم های ورزشی دانشجویان، اساتید و کارکنان بر اساس مصوبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های ورزشی جهت شرکت و رقابت در مسابقات استانی و المپیادهای کشوری دانشگاه فنی وحرفه ای و وزارت علوم  و همچنین اعزام نفرات برتر به مسابقات ورزشی دانشجویان جهان صورت می پذیرد.


- مشارکت و همکاری دانشجویان ازطریق عضویت در انجمن های ورزشی خوابگاهی و دانشجویی و همچنین شورای ورزش دانشکده  با هدف غنی سازی اوقات فراغت و ایجاد روحیه شادابی و نشاط و شناسایی و معرفی نفرات برتر به منظور حضور در تیم های ورزشی انجام می گیرد.

 

- برگزاری دوره های تخصصی مربیگری و داوری خاص دانشجویان از جمله دیگر فعالیت های اصلی اداره تربیت بدنی جهت توانمندسازی دانشجویان و تربیت نیروی کارآمد و متخصص در رشته های مختلف ورزشی و درنتیجه هدایت ایشان به بازارکارحرفه ای و تخصصی تربیت بدنی ورزش است.


وظایف رئیس اداره تربیت بدنی:
- نظارت و هماهنگی کلیه امور ورزشی مرتبط با دانشجویان، اساتید وکارکنان با هدف توسعه ورزش همگانی
- نظارت بر نحوه فعالیت های انجمن های ورزشی دانشکده وخوابگاه
- برنامه ریزی درراستای پرورش استعدادهای برتر و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان
- برگزاری و نظارت بر المپیادهای ورزشی درون دانشکده ای
- برنامه ریزی تمرینات تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات استانی و المپیادهای کشوری دانشجویان، اساتید وکارکنان
- نظارت و برنامه ریزی امور مربوط به تمرینات و مسابقات ورزشی دانشجویان، اساتید وکارکنان دانشکده های زیرمجموعه استان
- برنامه ریزی درخصوص شناسایی استعدادهای برتر جهت عضویت درتیم های ورزشی
- همکاری و دعوت از مدرسان و مربیان متخصص جهت هدایت تیم های ورزشی دانشجویان، اساتیدوکارکنان
- برگزاری کلاس های تخصصی مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی وتعامل با فدراسیون های ورزشی مربوطه