نماز

 این کانون در راستای توجه بیشتر به ادای این فریضه الهی و گسترش فرهنگ نماز خوانی در دانشکده شکل گرفته است. فعالیتهای آن در قالب انتشار بروشور، طراحی پوستر، تلاش در جهت بهتر برگزار شدن نماز جماعت در نمازخانه مرکزی و همچنین برگزاری نماز جماعت خوابگاه  و مشارکت در برپایی برنامه های مناسبتی در خوابگاهها  توسط دانشجویان می‌باشد.

جهت عضویت در کانون به صورت حضوری به اتاق کانونها -فاز 1 مراجعه کنید.