شرایط و قوانین اسکان

واگذاری خوابگاه

1.   دانشجویان متقاضی خوابگاه موظف اند که به امور دانشجویی ، مسئول امورخوابگاه مراجعه نمایند.(دانشگاه فقط امکان اسکان به دانشجویان غیر بومی دوره روزانه راداشته واز پذیرش دیگر دانشجویان و دوره های شبانه معذور می باشد)

2. داشتن سنوات تحصیلی
 

اولویت های واگذاری خوابگاه

طبق ماده 3 آئین نامه مصوبه مورخ 11/11/83 شرایط واگذاری خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیازبندی آن با توجه به امکانات موجود دانشکده برای دانشجویان غیر بومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به دانشکده را ندارند، با رعایت اولویت‌های زیر توسط دانشگاه تعیین می‌شود.

1-3- دانشجویان شاهد و ایثارگر(خانواده معظم شاهد و جانبازان)

2-3- دانشجویان دارای مقام‌های برتر در سطح ملی و بین المللی در زمینه‌های علمی، ورزشی و فرهنگی براساس آئین نامه‌های مصوب

3-3- دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی (ره)

تبصره1: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده می‌تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه دانشجویی را کاهش دهد.

تبصره 2:معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده می تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات موجود مجوز اسکان دانشجو را حداکثر برای دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان صادر کند.

تبصره 3: درصورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده می تواند نسبت به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید.

تبصره 4:دانشکده می تواند در صورت وجود برنامه آموزشی در ایام تابستان به دانشجویان واجد شرایط خوابگاه واگذار کرده و اجاره بهای مربوط را با 50% افزایش اجاره بها به صورت نقدی دریافت کند.

حداکثر مدت استفاده ازخوابگاه :

مقطع تحصیلی                            حداکثر سنوات استفاده از خوابگاه

کارشناسی پیوسته                                 8 نیم سال

کارشناسی ناپیوسته                               4نیم سال

کاردانی                                                  4 نیم سال

مبنای سنوات خوابگاهی سال ورود دانشجو به دانشکده می‌باشد. جریمه اقامت بیش از سنوات مجاز در خوابگاه باید نقدی در ابتدای هر نیم سال پرداخت گردد.

نیم سال اقامت اضافی در صد افزایش اجاره بها

 اول                   50%

دوم                   100%

 

ملاقات حضوری با والدین

اولیاء دانشجویان خوابگاهی می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر در تمامی روزهای هفته از ساعت 30/15 الی 30/19 به دانشکده مراجعه نمایند و ارسال بسته های پستی نیز با قید آدرس دقیق خوابگاه میسر می باشد.