پرسشنامه نظرسنجی غذای دانشجویی

عنوان فرم
 • 0
 • نوع دانشجو*فقط یکی انتخاب کنید
  خوابگاهی
  غیرخوابگاهی
  1
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کاردانی
  کارشناسی
  2
 • چنانچه در خوابگاه ساکن هستید نام آن را ذکر نمائید.
  3
 • نام خوابگاه*نام کامل
  4
 • برنامه غذائی اداره امور دانشجویی تا چه اندازه رضایت بخش می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • رعایت نظافت و بهداشت کارکنان سلف سرویس را چگونه ارزیابی می‌نمائید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • رعایت ادب و احترام از طرف کارکنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • نظرتان را در خصوص ارائه غذاهای چلویی و پلویی ناهار در برنامه غذایی هفتگی اعلام نمائید.
  8
 • چلوکباب کوبیده:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  9
 • چلو خورش کرفس*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  10
 • زرشک پلو با مرغ:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  11
 • هویج پلو با خلال مرغ :*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  12
 • عدس پلوبا گوشت وکشمش*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  13
 • استامبولی یا لوبیا پلو:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  14
 • چلو خورشت قیمه بادمجان:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  15
 • چلو خورشت قیمه سیب زمینی:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  16
 • چلو خورش قورمه سبزی*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  17
 • چلو جوجه کباب*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  18
 • آبگوشت*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  19
 • نظرتان را در خصوص ارائه غذاهای خوراک شام در برنامه غذایی هفتگی اعلام نمائید.
  20
 • رشته پلو با گوشت چرخ کرده یا مرغ:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  21
 • سبزی پلو باکوکو سبزی:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  22
 • کوکو سیب زمینی:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  23
 • کتلت:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  24
 • خوراک مرغ:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  25
 • شنیسل مرغ:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  26
 • ماکارونی:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  27
 • کشک و بادمجان:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  28
 • - خوراک لوبیا با قارچ و سیب زمینی:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  29
 • خوراک فلافل :*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  30
 • خوراک همبرگر:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  31
 • سالاد الویه:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  32
 • کوکو سبزی :*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  33
 • نظر خود را درباره کیفیت و کمیت "کنار غذاهای" ذیل ارائه نمائید.
  34
 • ماست:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  35
 • ترشی:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  36
 • آش رشته:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  37
 • سوپ جو:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  38
 • سوپ رشته:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  39
 • خیارشور:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  40
 • چیپس سیب زمینی:*فقط یکی انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  41
 • چنانچه غذای جدیدی را مدنظر دارید که می‌توان در سلف یا خوابگاه ارائه نمود ذکر نمائید.*نام کامل
  42
 • انتقادات و پیشنهادات جهت اصلاح امور:*توضیح بیشتر
  43