فوق برنامه

کلاسهای فوق برنامه در راستای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی و مهارتی دانشجویان در زمینه های مختلف مذهبی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی جهت نیل به اهدافی که در ذیل آمده است،مطابق مصوبه های شورای فرهنگی از سال1374 اجرا می گردد.
اهداف:
1.تقویت و تحکیم باورهای فکری و عقیدتی دانشجویان
2.جبران خلا های آموزشی در سر فصل های درسی در زمینه معارف و دانستنیهای ضروری زندگی
3.آموزش مهارتهای زندگی فردی و جمعی
4.شناخت استعدادها و توان مندیهای علمی، فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویان
5.غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان
6.توسعه و تعمیق بینش سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان