طریقه رزرو غذا

طریقه شارژ و رزرو الکترونیکی غذاهمراه با کارت بانکی و رمزدوم

الف) شارژ الکترونیکی: مراحل آن به صورت زیر می باشد:

1- ورود به سیستم سادا  2- امور تغذیه (ویژه دانشجویان) و حوزه شخصی(ویژه کارکنان)  3- پرداخت الکترونیکی ژتون 4- پرداخت الکترونیکی شاپرک  5-  وارد کردن مبلغ مورد نظر  6- مرحله بعدی       7- مشخصات کارت بانکی  8- تائید پرداخت

** داشتن رمز دوم کارت بانکی در این مرحله الزامی است . **

 

ب) خرید ژتون: مراحل آن به صورت زیر می باشد:

1- سیستم سادا  2- امور تغذیه (ویژه دانشجویان) و حوزه شخصی(ویژه کارکنان)  3- خرید ژتون  4- لیست غذا(مثلا یک هفته بعد)  سبد سبز : رزرو غذا  - سبد قرمز: حذف غذا

** لازم به ذکر است مهلت خرید ژتون برای هر فرد، از 48 ساعت قبل می باشد .