انجمن علمی

انجمن علمی:

این انجمن در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی علمی دانشجویان در قالب نه مجموعه (معماری، کامپیوتر، الکترونیک، برق، حسابداری، نقشه کشی صنعتی و طراحی پارچه ،کشاورزی،تربیت بدنی،شهرسازی ) در دانشکده مشغول به فعالیت می‌باشد از جمله برنامه‌های آموزشی و پژوهشی هر انجمن به صورت سمینار، کارگاههای آموزشی، برگزاری آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد، کلاسهای تخصصی، بازدید، مسابقات علمی، ارائه پایان نامه‌ها و برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی می‌باشد.

جهت مشاهده آئین نامه اجرایی انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده به اینجا مراجعه نمایید.