ساختار معاونت

معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل سه اداره دانشجویی، فرهنگی ،تربیت بدنی و همچنین مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره نیز می‌باشد.
قسمت اداره دانشجویی شامل : خدمات اموردانشجویی ، وامهای دانشجویی ، خوابگاهها، سلف سرویس
قسمت اداره فرهنگی شامل : کانونهای دانشجویی ، کلاسهای فوق برنامه ،تشکلهای دانشجویی ، انجمن علمی، بسیج دانشجویی ، گردهمایی‌ها ، همایشها و اردوهای علمی ...
و قسمت اداره تربیت بدنی شامل : کلاسهای مربیگری و داوری ، تیمهای ورزشی دانشجویان و کارکنان و مسابقات ورزشی است .

ارتباط با ما

تلفن  : 55003335 الی 7  شماره داخلی:   409

شماره تلفن مستقیم :   55503764

فکس : 55521013

معاون دانشجویی و فرهنگی : سرکار خانم عسگری

مسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی : سرکارخانم روشنی

آدرس پستی:
 تهران- بزرگراه شهید تندگویان- میدان بهمن- خیابان میثاق جنوبی-  خیابان 61 شرقی- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران – فاز یک - ساختمان اموردانشجویی - حوزه ی معاونت دانشجویی و فرهنگی