ساختار معاونت

معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی : سمانه سلیمی

درجه علمی : دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

سمت : سرپرست معاون فرهنگی و دانشجویی

پست الکترونیکی : ssalimi@shariaty.ac.ir

 

 

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل : سه اداره دانشجویی، فرهنگی ،تربیت بدنی و همچنین مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره نیز می‌باشد.


قسمت اداره دانشجویی شامل : خدمات اموردانشجویی ، وامهای دانشجویی ، خوابگاهها، سلف سرویس
قسمت اداره فرهنگی شامل : کانونهای دانشجویی ، کلاسهای فوق برنامه ،تشکلهای دانشجویی ، انجمن های علمی، بسیج دانشجویی ، گردهمایی‌ها ، همایشها  جشنواره هاو اردوهای فرهنگی و بازدید های علمی  ...
و قسمت اداره فوق برنامه تربیت بدنی شامل : کلاسهای مربیگری و داوری ، تیمهای ورزشی دانشجویان و کارکنان و مسابقات ورزشی است .

 

ارتباط با ما

تلفن  : 55003335 الی 7  شماره داخلی:   1300 - 1301

شماره تلفن مستقیم :   55503764

فکس : 55521013

مسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی : سرکارخانم روشنی

 

آدرس پستی:
 تهران- بزرگراه شهید تندگویان- میدان بهمن- خیابان میثاق جنوبی-  خیابان 61 شرقی- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران – فاز یک - جنب ساختمان آموزش - حوزه ی معاونت دانشجویی و فرهنگی