وام‌های دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی ، جهت دریافت فرمها و اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه واگذاری وامها بر روی لینکهای مربوطه کلیلک نمایند .

** شرایط واگذاری و فرم وامهای دانشجویی :

اطلاعیه وام : قابل توجه کلیه دانشجویان روزانه و شبانه متقاضی وام

*آیین نامه نحوه واگذاری وام دانشجویی

 

*انواع و میزان وام دانشجویان روزانه

- فرم 1 روزانه

- فرم 2 روزانه

- فرم 3 روزانه

 

*نوع و میزان وام دانشجویان شبانه

- فرم 1 شبانه

- فرم 2 شبانه

- فرم 3 شبانه