هلال احمر

نهادی است دانشجویی در راستای تلاش جمعی و سازماندهی شده با اهداف تسکین آلام بشری ، تامین احترام انسانها وکوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسانها (دانشجویان) به منظور تحقق اهداف سازمان.

جهت عضویت در کانون به صورت حضوری به اتاق کانونها -فاز 1 مراجعه کنید.