اداره امور دانشجویی

رئیس اداره دانشجویی: خانم افسانه معینی
تلفن مستقیم: 02155521013

تلفن داخلی : 02155003335 الی 7 - داخلی 1302
 
شرح وظایف رئیس اداره  دانشجویی:

-  رهبری و اداره امور خوابگاه ها، امور تغذیه ، رفاه دانشجویی و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها
-  تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی خوابگاه ها، امور تغذیه و حمل و نقل دانشجویی و پیشنهاد به معاونت
-  نظارت و کنترل بر امر تغذیه دانشجویان و ایجاد برنامه و نظم مورد نیاز در موقع تغذیه صبح، ناهار و شام از طریق واحدهای ذیربط
-   پیش بینی نیروی انسانی، بودجه و سایر امکانات مورد نیاز و انعکاس آن به معاونت و سایر واحدهای ذیربط
-   ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات حوزه  به معاونت متبوع
-   نظارت و کنترل برامور مربوط به بوفه های دانشجویی
- نظارت و کنترل برامور مربوط به کمیته انظباطی دانشجویی
- نظارت و کنترل برامور مربوط به کودک سرا
-  نظارت و کنترل برامور مربوط به شورای صنفی

 

خوابگاه                                                                                                          
اداره ی امورخوابگاهها یکی از مهمترین و حساس ترین اداره های تحت پوشش مدیریت خدمات دانشجویی بوده و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی درچهارچوب مقــــررات موجود می باشد.
اهداف :
- اهتمام به ایجاد مدیریت نظام‌مند با برنامه‌ریزی دقیق .
- بهره‌گیری از مشارکت فعال دانشجویان در جهت حفظ و نگهداری خوابگاهها و ارتقاء سطح اخلاقی و رفتاری دانشجویان در خوابگاه.
- شناخت و پاسخگویی سریع به نیازهای متنوع و کمتر شناخته شده دانشجویان در حدود امکانات و مقدورات دانشگاه براساس نظرسنجی‌ها و یافته‌های پژوهشی انجام شده در سطح خوابگاهها.
- اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تنش‌ها و تأمین محیطی امن و ایجاد رابطه عاطفی با دانشجویان و کوشش در جهت رعایت حریم فردی و اجتماعی دانشجو.

 سمت :  مسئول  امور خوابگاهها  
نام و نام خانوادگی: اعظم میرزایی -  تلفن 02155003335  داخلی 1303

 

تغذیه
قسمت تغذیه دانشکده از زیر مجموعه های مدیریت دانشجویی می باشد که هدف آن تامین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد.. این قسمت عهده نظارت و فرآیند تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی با هدف تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان می باشد. رزرو و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاه ها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد. بخش تغذیه تحت نظارت رئیس اداره دانشجویی اداره می شود.
برخی از وظایف این اداره عبارت است از:
• نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس
• نظارت بر امر بهداشت محیط های طبخ و توزیع غذا
• نظارت در تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه غذا
• کنترل بهداشتی مواد غذایی
• صدور کارت اتوماسیون تغذیه
• برنامه ریزی و تهیه برنامه غذایی متناسب با فصول سال و همچنین مطابق با استاندارد های جهانی
 
سمت  : اپراتور تغذیه
نام و نام خانوادگی : شیوا ضحاکی تلفن 02155003335 الی 7 – داخلی 1305
مسئول سلف : رضا بخت