اخبار دانشگاه فنی و حرفه ای - آرشیو

با حکم دکتر عرفان خسرویان؛ سرپرست واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای مازندران و سرپرست دانشکده فنی و حرفه‌ای امام محمدباقر (ع) ساری منصوب شد

با حکم دکتر عرفان خسرویان؛ سرپرست واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای مازندران و سرپرست دانشکده فنی و حرفه‌ای امام محمدباقر (ع) ساری منصوب شد

دکتر عرفان خسرویان، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، طی حکمی آقای حسن سلمانی تیله‌نویی را به سمت سرپرست واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای مازندران و سرپرست دانشکده فنی و حرفه‌ای امام محمدباقر (ع) ساری منصوب کرد.

ادامه مطلب
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه: در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی رفاهیات کارمندان دانشگاه فنی و حرفه‌ای پرداخت شد

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه: در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی رفاهیات کارمندان دانشگاه فنی و حرفه‌ای پرداخت شد

در آستانه فرارسیدن مهرماه و فصل بازگشایی مراکز علمی، آموزشی و مهارتی رفاهیات کارمندان دانشگاه فنی و حرفه‌ای مربوط به مردادماه و شهریورماه سال ۱۴۰۱ پرداخت شد.

ادامه مطلب