خدمات الکترونیکی

آمریکا ذره ذره آب می شود

"امروز، آمریکا قدرت مسلّط جهان نیست؛ بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا معتقدند که آمریکا دارد رو به افول میرود، ذرّه‌ذرّه دارد آب میشود. این را نه اینکه ما بگوییم؛ البتّه عقیده‌ی ما هم همین است امّا تحلیلگران سیاسی دنیا هم این را دارند میگویند." (مقام معظم رهبری)


جلسه " تبیین حوادث اخیر در کشور و دانشگاه ها " با حضور دکتر سید محمد حسینی(معاون پارلمانی رییس جمهور) در تاریخ 18 آبان ساعت 16 برگزار می‌شود.


انتشار رایگان مقالات دریافتی

اساتید، دانشجویان و کارمندان عزیزی که تمایل به انتشار مقالات خود در این بخش از تارنمای دانشکده شریعتی دارند، میتوانند مقالات خود را به آدرس زیر ارسال نمایند، تا به نام ایشان در بخش "مقالات دریافتی" سایت قرار بگیرد:

scpb@shariaty.ac.ir