اخبار و رویدادها

افتخار آفرینی کانونهای دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی در پنجمین جشنواره رویش دانشگاه فنی و حرفه ای

افتخار آفرینی کانونهای دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی در پنجمین جشنواره رویش دانشگاه فنی و حرفه ای

اختتامیه پنجمین جشنواره رویش دانشگاه فنی و حرفه ای همزمان با یازدهمین جشنواره رویش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به میزبانی  اداره فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان برگزار شد.

ادامه مطلب