اخبار

حضور رئیس دانشکده و معاون اداری مالی در محل برگزاری دوره ۴ روزه‌ی حقوق و دستمزد مراکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای سراسر کشور

حضور رئیس دانشکده و معاون اداری مالی در محل برگزاری دوره ۴ روزه‌ی حقوق و دستمزد مراکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای سراسر کشور گالری

رئیس دانشکده با همراهی معاون اداری مالی از محل برگزاری دوره چهار روزه‌ی حقوق و دستمزد ویژه‌ی مدیران مالی مراکز سراسر کشور، بازدید نمودند.

ادامه مطلب