روسای پیشین

اسامی مدیران دانشکده از بدو تاسیس تاکنون در ذیل آمده است.

 

طاهره شالچیان

لیسانس آموزش و پرورش و در حال حاضر دکترا، رئیس آموزشکده فنی سمیه (از سال 1361 الی 1370)

 

گیتی عذرا محرابی

لیسانس مهندسی مکانیک (از سال 1370 الی 1378)

 

شهین شاهچراغی

لیسانس مهندسی معماری - فوق لیسانس مدیریت آموزشی (از سال 1378 الی 1383)

 

مرضیه گرد

لیسانس مهندسی شیمی - فوق لیسانس مدیریت آموزشی (از سال 1383 الی 1389)

 

فرزانه علی جانی

لیسانس مهندسی برق گرایش سخت افزار - فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری (از سال 1389 الی 1393)

 

فاطمه مهاجرانی

لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1374 - فوق لیسانس مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1377، فوق لیسانس مدیریت استراتژیک - دکتری مدیریت استراتژیک (از سال 1393 تا 1396)

 

مرضیه گرد

لیسانس مهندسی شیمی - فوق لیسانس مدیریت آموزشی (از سال 1396 تا کنون)