روابط عمومی

 

 

مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود. بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی دسته‌بندی‌ کرد.

پیوندها- تقدیرنامه ها

تقدیر نامه سال نو

تقدیر نامه سال نو اساتید 

تقدیر نامه اساتید ترم 012 به مناسبت روز معلم 

فایل تقدیر نامه کارکنان دانشکده در روز معلم با عنوان یاوران علمی