اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت

به بخش کارآفرینی و ارتباط با صنعت خوش آمدید

رئیس اداره ارتباط با صنعت : 
اقای دکتر امیر حسین تات داخلی 1403

 

اهداف:

ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها بوده که این امر در گرو تولید علم و فناوری و انتقال آن به صنعت می باشد. مأموریت این اداره هدفمند نمودن اهداف کارآفرینی و پژوهشی دانشگاه با نیازهای واقعی صنعت و جامعه می باشد. این اداره بعنوان نقطه اتصال حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاه های اجرایی دولتی، غیردولتی، صنایع مختلف و همه سازمان هایی است که برای ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش، آماده همکاری با این اداره می باشند.

از جمله فعالیت های این اداره می توان به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه های همکاری با سازمان های مختلف در خصوص حمایت طرح های تحقیقاتی کسب و کار، تجاری سازی نتایج پروژه های کارآفرینی و ارتباط و تعامل دو سویه صنعت و دانشگاه اشاره کرد.

شرح وظایف:

 1. انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه
 2. برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط با صنعت با بخش های مختلف جامعه
 3. سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 4. آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه
 5. همفکری با مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی
 6. برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی در سطح دانشگاه
 7. تعامل با مراکز علمی، صنعتی، کارگاهی، سازمان ها، ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی دانشجویان فنی و حرفه ای در چهارچوب مقررات
 8. شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به مراکز آموزش فنی و حرفه ای
 9. ارایه راهکارهای مناسب جهت ایجاد فرصت شغلی دانش آموختگان دانشگاه به مراجعه ذی ربط
 10. توسعه کسب و کار کوچک و متوسط دانش محور
 11. تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 12. انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی
 13. همکاری با سازمان ها و شرکت ها در جهت انجام آزمایش های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 14. ترتیب بازدید مسئولین بخش های مختلف کشور از مراکز آموزشی و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط
 15. بررسی، تدوین و گردآوری یافته ها و تجربیات کشورهای مختلف در زمینه تجاری سازی و ارتباط با صنعت
 16. برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد نحوه انتقال، تجاری سازی و بومی سازی فناوری
 17. اطلاع رسانی، آموزش فرهنگ تجاری سازی و انتقال فناوری از طریق برگزاری کارگاه ها و سمینارهای داخلی با همکاری واحدهای ذی ربط
 18. استفاده از توانمندی نهادهای فناوری بین المللی به منظور توسعه فناوری های دانشگاه
 19. مشارکت در ایجاد، توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری های بومی
 20. مشارکت فعال در مجامع علمی، منطقه ای و بین المللی مرتبط با نوآوران و فن آوران با همکاری واحدهای ذی ربط
 21. برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
 22. شناسایی دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی و حرفه ای برای تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه و پیشنهاد به واحدهای ذی ربط
 23. برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت اجرای طرح کاراد در دانشگاه
 24. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی
 25. نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از سوی مقام مافوق
 26. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق