اسپانسرینگ

هدف از اسپانسرینگ در جشنواره ملی دانشجوئی مد و لباس ، بالاتر بردن درجه نام ‌و نشان و بهبود وجهه برند شما از طریق شناسائی شما به جامعه بزرگ دانشگاهیان  است. اسپانسرشیپ در جشنواره ملی دانشجوئی مد و لباس به برندهای کوچک، متوسط و بزرگ اجازه می‌دهد درحالی که از نظر مالی ازجشنواره حمایت می کنند  از طریق ارتباط صنعت پوشاک با دانشگاه  شناخته تر شوند.
اسپانسرینگ جشنواره ملی دانشجوئی مد و لباس فراتر از یک حمایت مالی صرف است، یک سرمایه گذاری بزرگ است.
حامی مالی گرامی  لطفاً جهت حمایت مالی از جشنواره مد و لباس دانشجوئی  لینک زیر را کلیک و فرم را پر کرده و مبلغ پرداخت را درج نمایید.

فرم پرداخت