بخش زنده مسابقه از ایده تا اجرا


1-6این مسابقه در 2 روز و در گروه های سه نفره تا پنج نفره برگزار خواهد شد.
 2-6 اعضا مشخصات خود را در فرم های موجود در سایت پر نموده و به دبیرخانه ارسال نمایند.
3-6  اعضا باید شامل طراح- الگوساز و کارشناس دوخت باشند که در فرم مشخص می باشد .
4-6 کلیه لوازم اعم از پارچه، تزیینات، وسایل دوخت و غیره در اختیار متقاضیان خواهد بود.
5-6  کلیه طرح های اجرا شده در اختیار جشنواره خواهد بود.
6-6 در داوری این مسابقه مدیران بخش صنعت؛ تولید کنندگان پوشاک و اساتید دانشگاهی  طرح‌های مناسب را جهت تولید و ارائه در جامعه انتخاب می نمایند.
7-6 تمام مراحل اعم از طراحی ، بسته‌بندی،  قیمت‌گذاری توسط گروه مسابقه دهنده انجام می پذیرد .

6-8-شرکت کنندگان جهت شرکت در مسابقه طراحی دوخت مبلغ ذیل را از طریق لینک زیر به حساب دانشکده واریز و تصویر رسید واریز را حداکثر تا تاریخ 1397/02/31 به ایمیل دبیر خانه جشنواره اعلام نمایند.

9-6 به برگزیدگان مسابقه جوایزی اهدا می گردد .
10-6 پوشاک منتخب جهت تولید به بخش صنعت واگزار میگردد و برای طراحان امتیاز ویژه در نظر گرفته می شود.
 11-6 کلیه طرح های منتخب که در جشنواره نمایش گذاشته می‌شود امتیاز شیما دریافت خواهند نمود.