شرایط عمومی


1-5 کلیه آثاری که از کمیسیون داوری بالای ۶۰ از ۱۰۰ امتیاز کسب نمایند می‌توانند به مرحله دوم و در نهایت به عنوان آثار منتخب به نمایش گذاشته شود.
2-5 اصل اثر( لباس) همراه طرح اولیه ارائه شود.
3-5  حداکثر آثار ارسالی برای هر هنرمند در هر بخش جشنواره 3 اثر میباشد .
4-5  آثار ارسالی همراه با شناسنامه کامل اثر فرستاده شود( شناسنامه ضمیمه  فراخوان است )
5-5 لباس اجتماعی ارسالی بایستی با موازین شرعی و عرضی جامعه هماهنگ باشد.
6-5 استفاده از پارچه های مناسب که ترجیحا پارچه های تولید داخل باشد .
7-5 رنگها و ترکیب بندی لباسها با شرایط  استفاده کننده هماهنگ باشد.
8-5 راحتی و سهولت در پوشیدن و استفاده در مدت زمان طولانی در طرح و دوخت در نظر گرفته شود .
9-5 طرح لباس مناسب جامعه و مراکز علمی و اداری و دانشگاهی باشد.
10-5  استفاده از دوخت های سنتی، تکنیک پارچه سازی طرح ها و چاپ های نو آورانه دارای امتیاز ویژه می باشد.
11-5 طرح ها جدید و خلاق بوده و در جشنواره های گذشته ارائه نشده باشد .
12-5 تمام آثار ارسالی باید با سایز استاندارد ۳۸ الی ۴۴ ارائه گردد .
13-5طرح های کاغذی ارسالی هماهنگ با لباس های ارائه شده و در ابعاد a۳ و رنگی باشد.
14-5 آثار ارائه شده در صورتی که به صورت گروهی از مراکز آموزشی ارسال می گردد با تایید و نظارت مدیر مرکز و اساتید تخصصی مرکز جشنواره جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس ارائه گردد.