واحد رایانه

واحد رایانه

نام و نام خانوادگی معصومه اکبری
ایمیل makbari@shariaty.ac.ir
تلفن تماس داخلی 314

 

          وظایف واحد رایانه به صورت کلی

  •    احراز هویت دانشجویان ورودی جدید
  •     انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودی جدید
  •     بر طرف کردن مشکلات انتخاب واحد دانشجویان در حد لزوم
  •     وارد کردن نمره پروژه و کارآموزی و تکدرس
  •     ثبت حذف اضطراری و حذف پزشکی و حذف آموزشی در سیستم
  •     پرینت ریزنمرات دانشجویان ورودیهای قدیم
  •     اعمال نظرات کمیته منتخب آموزشی و کمیسیون موارد خاص در سیستم و ....