رئیس اداره ی آموزش

 


 نام و نام خانوادگی : ماهرو باهری

درجه علمی  : کارشناسی ارشد مدیریت

سمت : رئیس اداره ی آموزش

پست الکترونیکی : baheri@shariaty.ac.ir

تلفن تماس : 55025757

 دانشجویان گرامی می توانند سوالات و یا پیشنهادات خود  را به ادرس زیر ایمیل بفرمایند.

baheri@shariaty.ac.ir

 

 

 نگاهی گذرا به برخی از فعالیتهای اداره ی آموزش 

-  شرکت در جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، شورای اداری و جلسات برنامه ریزی استراتژیک 
- ایجاد هماهنگی با دیگر واحدهای دانشکده و تاییدهای لازم 
- بررسی و کنترل درخواستهای دانشجویان و ارائه به واحد مربوطه 
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های آموزشی و راهنمایی دانشجویان
- نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف
- نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف
- نظارت بر امور مربوط به صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان
- نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و تأئیدیه مدارک تحصیلی 
-نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشجویان - نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مقاطع مختلف رشته های تحصیلی 
- کنترل سنوات تحصیلی دانشجویان و مکاتبات لازم با دانشگاه در موارد لزوم 
- نظارت بر ثبت نام پذیرفته شدگان مطابق با آئین نامه و شیوه نامه های آموزشی 
- بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی 
- بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب 
- نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص
 - تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح 
- برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی کشور به منظور مبادلات دانشجوئی و آموزشی – 
- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف کارشناسان تحصیلات تکمیلی، - - - نظارت بر اجرای برنامه های - آموزشی تئوری، عملی و بالینی، ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به معاونت آموزشی دانشکده و شورای آموزشی
-نظارت به حسن انجام کار کارشناسان آموزش و رعایت مقررات آموزشی
- تنظیم و تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به آموزش(برنامه های هر ترم، ابلاغ اساتید، گواهی تدریس، دستورالعملهای آموزشی، سرفصل دروس، فرمهای آموزشی... )
-  اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به اساتید راهنما - انجام و کنترل انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود
- تدوین برنامه مراقبین جلسات امتحانی و نظارت و همکاری در برگزاری جلسات
- پیگیری مصوبات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و نظارت بر انجام آن
-مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه- ریزی برای بازنگری و بهبود آنها

.........