کارشناس رشته ها

 

گروه رشته مقطع کارشناسان آموزش
 فنی کامپیوتر کارشناسی پیوسته    سمر سقایی
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
الکترونیک کارشناسی پیوسته  لیدا  صادقپور
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
نقشه کشی  صنعتی کارشناسی ناپیوسته لیدا  صادقپور
کاردانی
ارتباطات و فناوری اطلاعات کاردانی  خانم سمر سقایی
کارشناسی ناپیوسته
 هنر و انیمیشن ارتباط تصویری  کارشناسی پیوسته مریم مهدوی  فر
 کارشناسی ناپیوسته
                  گرافیک - گرافیک               کاردانی
هنرهای تجسمی- نقاشی کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
معماری و شهرسازی   معماری کارشناسی پیوسته سارا جمالی
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
شهرسازی کاردانی
علوم اداری حسابداری کارشناسی پیوسته اکرم دلشاد
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
امور اداری کاردانی
هتلداری کاردانی
طراحی پارچه و لباس طراحی لباس کارشناسی پیوسته  سکینه رضا دوست
طراحی چاپ لباس کارشناسی پیوسته
طراحی دوخت کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی       تربیت بدنی کاردانی شیوا ضحاکی
مربیگری ورزش کارشناسی ناپیوسته
کشاورزی گل و گیاه زینتی کارشناسی ناپیوسته شیوا ضحاکی