اخبار

آموزش آنلاین رویت

۵۱ساعت ۱۷جلسه همراه بااعطای گواهینامه رعایت شئونات اسلامی الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان کانال ایتا: eitaa.com/shariaty_amozesh_azad

ادامه مطلب

آموزش آنلاین آتوکد

رعایت شئونات اسلامی الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان کانال ایتا: eitaa.com/shariaty_amozesh_azad

ادامه مطلب

آموزش آنلاین راینو

۴۰ساعت ۲۰جلسه دوشنبه ها وچهارشنبه هاساعت: ۱۶:۳۰ الی۱۸:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۷/۲۵ شهریه ۷۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین گرس هاپر

۳۰ساعت ۱۲جلسه پنجشنبه هاساعت:۱۰ الی۱۲:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۷/۲۱شهریه ۶۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب