آرشیو اخبار

آموزش آنلاین طراحی فازیک معماری وضوابط شهری

۱۶ ساعت ۸جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۶ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ شهریه ۶۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره جامع پنج گانه ورود به بازار کار

۲۴ ساعت ۱۲جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین اسکچاپ

۳۰ ساعت ۱۰جلسه چهارشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۹ شروع ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ شهریه ۴۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین سپیدارسیستم

۲۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ شروع ۱۴۰۱/۰۳/۱۹شهریه ۴۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین مقاله نویسی حرفه ای

۱۲ساعت ۶جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب