آرشیو اخبار

جی آی اس

۳۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مروری برالکترونیک ۱

۱۸ساعت ۹جلسه شنبه ها ساعت ۱۳ الی ۱۵ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ شهریه ۲۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مروری بر مدارهای منطقی

۱۸ ساعت ۹جلسه دوشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ شهریه ۲۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مروری برسیستم های کنترل خطی

۲۴ ساعت ۱۲جلسه شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۳شهریه ۲۲۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مروری برمدارهای الکتریکی۱

۱۸ ساعت ۹جلسه چهارشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شهریه ۲۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مروری برالکترونیک۲

۱۸ ساعت ۹جلسه دوشنبه ها ساعت ۱۳ الی ۱۵ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ شهریه ۲۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره اموزش انلاین پروژه محور طراحی وب سایت ASP.NET MVC

۱۶ساعت ۸جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۳ الی ۱۵ شروع ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ شهریه ۵۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره اموزش انلاین ساخت اپلیکیشن موبایلPWA

۱۶ ساعت ۸جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۰ الی ۱۲ شروع ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ شهریه ۵۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره اموزش انلاین ساخت فروشگاه اینترنتی بدون نیازبه دانش برنامه نویسی

۱۲ ساعت ۸ جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ شهریه ۴۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین مقدماتی Altium Designer

۱۲ساعت ۶جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۲۹شهریه ۳۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب