آرشیو اخبار

آموزش حضوری جواهرسازی

۷ساعت ۱ جلسه پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهریه ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش انلاین گرس هاپر

۳۰ساعت ۱۲جلسه پنجشنبه هاساعت:۱۰ الی۱۲:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۵/۲۷شهریه ۶۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین راینو

۴۰ساعت ۲۰جلسه دوشنبه ها وچهارشنبه هاساعت: ۱۶:۳۰الی۱۸:۳۰شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۳شهریه ۷۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین تندخوانی وتقویت حافظه

۱۰ساعت ۱۰ جلسه روزهای زوج ساعت: ۱۸ الی۱۹ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین شبکه های عصبی ویادگیری عمیق

۱۵ساعت ۱۰ جلسه چهارشنبه ها ساعت: ۱۹ الی۲۰:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۴/۲۲شهریه ۲۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین فتوشاپ کاربردی(طراحی پوستر،جلدکتاب،تصویرسازی کتاب)

۶ساعت ۶ جلسه روزهای زوج ساعت: ۱۷ الی۱۸ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱پیش نیاز: آشنایی بافتوشاپ شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین طراحی ونقاشی روی پارچه ولباس وچرم

۹ ساعت ۶ جلسه دوشنبه ها و چهارشنبه هاساعت: ۱۸ الی۱۹:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۳شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین طراحی و گرافیک با Adobe xd

۱۰ساعت ۵جلسه شنبه ها ساعت: ۱۴ الی۱۶ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین کسب و کار اینترنتی( راه اندازی یک سایت با وردپرس بیشتر عملی)

۱۰ساعت ۵جلسه شنبه ها ساعت: ۱۸ الی۲۰ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب