آرشیو اخبار

آموزش آنلاین پروپوزال نویسی

۹ ساعت ۳ جلسه دوشنبه لغایت چهارشنبه ساعت۱۷ الی ۲۰ شروع ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ شهریه ۴۰۰هزارتومان مدرس دکترشیما داوده شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین اسکچاپ

رعایت شئونات اسلامی الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان کانال ایتا: eitaa.com/shariaty_amozesh_azad

ادامه مطلب

آموزش آنلاین اسکیس

رعایت شئونات اسلامی الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان کانال ایتا: eitaa.com/shariaty_amozesh_azad

ادامه مطلب

وبینار معرفی مشاغل آزاد و دولتی در حوزه تربیت بدنی

جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ شهریه ۳۰هزارتومان مدرس خانم دکترشیما داوده شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

وبینار رزومه نویسی تخصصی با نرم افزار ورد

جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شهریه ۳۰هزارتومان خانم دکترشیما داوده شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین رویت

۵۱ساعت ۱۷جلسه همراه بااعطای گواهینامه رعایت شئونات اسلامی الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان کانال ایتا: eitaa.com/shariaty_amozesh_azad

ادامه مطلب