آرشیو اخبار

آموزش آنلاین جامع اسکچاپ

۳۰ ساعت ۱۰ جلسه چهارشنبه هاساعت ۱۶ الی ۱۹ شروع۱۴۰۱/۰۱/۳۱شهریه ۴۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین روش هاى آسان براى ترسیم نقوش با نرم افزار ایلستریتور

۱۰ساعت ۵جلسه یکشنبه هاساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شهریه ۴۵۰ هزارتومان مدرس سرکارخانم موسوی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

نکات طلایی طراحی چاپ پارچه بانرم افزار ایلستریتور

۱۰ساعت ۵جلسه سه شنبه هاساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۶شهریه ۴۵۰ هزارتومان مدرس سرکارخانم موسوی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

اتوکدصنعتی

۲۰ ساعت ۴ جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۳ الی ۱۸ شروع۱۴۰۰/۱۱/۲۱ شهریه ۵۰۰ هزارتومان مدرس سرکارخانم مهندس معصومه کشاورزگرامی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان.

ادامه مطلب

دوره جامع پنج گانه ورود به بازار کار

شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

حقوق دستمزد/ دفترنویسی وتهیه صورت های مالی

شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

خودشناسی به روش MBTI

۴ ساعت ۲ جلسه شهریه ۱۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ساعت ۱۶الی۱۸شروع دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۱مدرس سرکارخانم میرزایی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

بیداری جذابیت درونی و زنانگی ازدست رفته

۶ساعت ۳جلسه شهریه ۱۵۰هزار تومان چهارشنبه ها ساعت ۱۸الی۲۰شروع دوره ۱۴۰۰/۱۱/۲۰مدرس سرکارخانم میرزایی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب