آرشیو اخبار

آموزش آنلاین داروها وسوء مصرف داروها در ورزش

۶ساعت ۳ جلسه سه شنبه لغایت پنجشنبه ساعت: ۱۰ الی ۱۲ شروع دوره ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان .

ادامه مطلب

آموزش آنلاین پیچ ومهره واتصالات فلزی

۱۶ساعت ۴جلسه یکشنبه ها و سه شنبه هاساعت: ۱۷ الی ۲۱ شروع۱۴۰۱/۰۵/۲شهریه ۴۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین بازرسی جوش وتهیه مستندات کیفی جوش

۱۶ساعت ۴جلسه شنبه ها و دوشنبه هاساعت: ۱۷ الی ۲۱ شروع۱۴۰۱/۰۴/۲۵شهریه ۴۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب