آرشیو اخبار

دوره آموزش آنلاین نجات غریق

۸ ساعت۴ جلسه شهریه ۱۵۰ هزارتومان شروع دوره سه شنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۷ الی ۱۹ مدرس سرکارخانم نیکنام شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره اموزشی مالیات حقوق کارمندان

۶ساعت ۲جلسه شهریه ۱۲۰ هزارتومان شروع دوره: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۸ مدرس خانم عباسپور شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

ورود به بازارکار با یادگیری فاز ۲ معماری

۲۱ ساعت ۷ جلسه شهریه : ۴۲۰ هزارتومان پنجشنبه هاساعت ۱۴ الی ۱۷ مدرس :خانم صائبی صفا، شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی.رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین فیلم نامه نویسی بر اساس ساختار اسطوره ایی

۱۰ جلسه ۳۰ ساعت شهریه ۳۵۰ هزارتومان مدرس جناب آقای رضائیان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم ازاداست همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین تری دی مکس

۳۰ ساعت ۱۰ جلسه شهریه ۳۵۰ هزارتومان شروع دوره: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ساعت: ۱۲ الی ۱۵ مدرس آقای مهندس پوررشیدی شرکت در دوره های آنلاین،برای عموم آزاد است. همراه با اعطای گواهینامه ازدانشکده شریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

بوت کمپ دیزاین وخلاقیت

۲۰ ساعت ۱۰ جلسه شهریه ۵۷۰ هزارتومان روزهای زوج شروع: دوشنبه ۱۰ آبان ساعت: ۱۸ الی ۲۰ مدرس : سرکارخانم عرب شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب