آرشیو اخبار

آموزش انلاین آشپزی بین الملل

۴۸ ساعت ۸ جلسه شهریه ۵۰۰ هزارتومان یکشنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۶ شروع ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مدرس سرکارخانم منشی زاده شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین آشپزی اقوام ایرانی

۶۰ساعت ۱۰ جلسه شهریه ۸۰۰ هزارتومان روزهای یکشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۶ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۹/۲۸شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

برنامه نویسی میکروکنترلر AVR

۳۰ ساعت ۱۰ جلسه شهریه ۳۰۰هزارتومان چهارشنبه ها شروع ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۱۷ الی ۲۰ مدرس خانم راستگوشرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین رویت

۳۹ ساعت ۱۳ جلسه شهریه ۴۰۰ هزارتومان دوشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۷ مدرس خانم مهندس سبکرو شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده

۶ساعت ۳جلسه شهریه ۱۲۰ هزارتومان شروع ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ روزهای یکشنبه ساعت ۱۸ الی ۲۰ مدرس خانم عباسپورشرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

نکات کلیدی فازتمرینی در بدنسازی

۶ساعت ۳ جلسه شهریه ۱۲۰هزارتومان برگزاری دوره سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ لغایت پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۷ الی ۱۹ مدرس خانم دکتر داوده شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین ساخت عروسک های نمایشی بصورت ترمیک وکاربردی

شامل۱۵ ترم ۹۰ ساعت ترم اول ۴ساعت ۲ جلسه شهریه ترم اول ۲۰۰ هزارتومان پنجشنبه ها وجمعه ها ساعت ۱۴ الی ۱۶ مدرس سرکارخانم یاقوتی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین آمادگی جسمانی

۶ ساعت ۳ جلسه شهریه ۱۲۰ هزارتومان روزهای چهارشنبه لغایت جمعه ۲۶ آبان لغایت ۲۸ آبان ساعت ۱۴ الی ۱۶ مدرس سرکارخانم دکترنیکنام شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

طراحی دو بعدی با رویکردانیمیشن

۱۶ ساعت ۸ جلسه شهریه ۲۵۰ هزارتومان پنجشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹ شروع دوره ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ مدرس سرکارخانم یاقوتی شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین تهیه لیست بیمه

۶ ساعت ۲ جلسه شهریه ۱۲۰ هزارتومان روزهای سه شنبه شروع ۱۸ آبان۱۴۰۰ ساعت ۱۸ الی ۲۱مدرس سرکارخانم عباسپور شرکت در دوره های انلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب