اخبار

آموزش آنلاین سوشیال مدیا

۱۲ ساعت ۶جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۱۰۰۰۰۰۰تومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین نکات طلایی طراحی چاپ پارچه بانرم افزارایلستریتور

۱۰ ساعت ۵ جلسه سه شنبه ها ساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۴شهریه ۴۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین ترسیم نقوش بانرم افزارایلستریتور

۱۰ ساعت ۵جلسه یکشنبه ها ساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۲شهریه ۴۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین سپیدارسیستم

۲۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع ۱۴۰۱/۰۶/۰۳شهریه ۴۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره جامع پنجگانه ورودبه بازارکارحسابداری

۲۴ساعت ۱۲جلسه چهارشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۵شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مقدماتی Altium Designer

۱۲ساعت ۸جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۳۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین برنامه نویسی میکروکنترلر AVR

۲۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۳۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین برنامه نویسی میکروکنترلر-مقدماتی ARM

۲۰ساعت ۱۰جلسه جمعه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۷شهریه ۴۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین پروژه محورطراحی اپلیکیشن موبایل با Flutter

۲۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵الی ۱۷شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۶۰۰هزارتومان مدرس جناب آقای احمدپناه شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین پروژه محورطراحی اپلیکیشن تحت وب بافریم ورک Laravel

۲۰ساعت۱۰جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۳الی ۱۵شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۶۰۰هزارتومان مدرس جناب آقای احمدپناه شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب