اطلاعیه ها

جشنواره روابط عمومی‌های برتر و نشست سالانه روابط عمومی های تابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جشنواره روابط عمومی‌های برتر و نشست سالانه روابط عمومی های تابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نشست سالانه روابط عمومی های تابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری با حضور جناب آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری از شبکه سربداران در تلوبیون به صورت زنده پخش می شود.

ادامه مطلب