اطلاعیه ها - آرشیو

طرح تربیت سفیر سلامت دانشـجو

در راستای سیاستهای کلی سلامت مبنی بر افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه دانشجویان در تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود

ادامه مطلب