مطالب مرتبط با کلید واژه

رسالت بسیج اساتید در دانشگاه فنی وحرفه ای


دکتر رجبی: مهمترین رسالت بسیج اساتید در دانشگاه فنی وحرفه ای فراهم سازی بسترهای تحقق گام دوم انقلاب در ساختن دانشگاه تمدن ساز است

دکتر رجبی: مهمترین رسالت بسیج اساتید در دانشگاه فنی وحرفه ای فراهم سازی بسترهای تحقق گام دوم انقلاب در ساختن دانشگاه تمدن ساز است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به ضرورت تشکیل اندیشکده کارآفرینی در دانشگاه افزود: انتظار می رود درگیر شدن با مسائل و چالش های کشور در دستور کار جدی بسیج اساتید قراربگیرد.

ادامه مطلب