اطلاعیه مهم در خصوص شرایط درخواست حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۹:۰۲ کد : ۸۱۰۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۹۲

دانشجویانی که متقاضی حذف اضطراری می باشند می بایست طبق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی دانشکده از تاریخ 05/03/1403 لغایت 09/03/1403 فرم ضمیمه را تکمیل و پس از تایید استاد درس مربوطه و مدیر گروه، به واحد آموزش مربوطه تحویل دهند.
شرایط درخواست حذف اضطراری: 
1.    فقط مجاز به حذف یک درس تئوری می باشید . 
2.    درس مورد تقاضا نباید پیش نیاز یا همنیاز سایر دروس در ترم جاری باشد.
3.    پس از حذف درس، تعداد واحدهای درسی دانشجو نباید کمتر از ۱۲ واحد باشد.
4.    در صورت عدم موافقت با حذف درس به دلیل غیبت کلاسی بیش از حد مجاز ، نمره صفر در کارنامه شما درج می شود.
5.    لازم است با توجه به سنوات تحصیلی باقیمانده، درخواست حذف اضطراری داده شود که نیازی به کمیسیون و درخواست سنوات در ترمهای آتی نباشد.
6.    دانشجویان روزانه درسی را که حذف اضطراری حذف می کنند جهت اخذ مجدد در ترمهای آتی مشمول پرداخت شهریه می گردند.

•    لازم به ذکر است  به درخواست بیشتر از یک  عنوان درسی یا خارج از بازه زمانی اعلام شده ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    یادآوری می گردد که ارسال درخواست به معنای موافقت با حذف درس نیست و الزامی است نتیجه را از طریق سامانه آموزشی بوستان ، بعد از اتمام زمان حذف اضطراری، پیگیری نمایید.
 در صورت موافقت با حذف درس ، وضعیت درس در کارنامه  شما در سامانه بوستان حذف اضطراری درج می گردد .  ( کد w1 )

اداره آموزش دانشکده فنی دکتر شریعتی
 


لینک دانلود فایل

نظر شما :