فرم های پروژه پایانی

فرم پروپوزال پروژه نهایی

دانلود PDF

دانلود DOXC

فایل word حتما در pc یا laptop تکمیل شود.
به هیچ یک از تنظیمات دست نزنید.
فونت B Nazanin و B Mitra باید بر روی سیستم نصب باشد.
نتیجه نهایی فایل word، عینا باید مثل pdf باشد.


فرم ارزشیابی پروژه نهایی

دانلود


صورت جلسه نمره نهایی

  دانلود


فرم نحوه ی ارائه ی نهایی پروژه پایانی به دانشکده