مدیرگروه


 

           جهت برقراری ارتباط با مسئولین ذی ربط ، ابتدا با شماره های دانشکده تماس حاصل فرمایید:

  • 55003335-7

  • 55538003

  • 55538006