اخبار

جلسه اساتید گروه

جلسه اساتید گروه ساختمان و نقشه کشی

جلسه هماهنگی دراجرای برنامه ها- تعامل اساتید گروه و بررسی مسائل و مشکلات روزهای شنبه ۱۴ آبان و یکشنه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ با حضور مدیر محترم گروه، اساتید هیات علمی و اساتید مدعو در اتاق شورا برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه ی گروه ساختمان و نقشه کشی

جلسه ی گروه با حضور مدیر محترم گروه سرکار خانم مهندس رستمی، اعضاء محترم هیات علمی خانم دکتر تقوایی، خانم دکتر چوبساز، خانم سعادت قرین و اساتید گروه ساختمان و نقشه کشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه ۲ و۳ خرداد ماه ساعت ۱۱ تا ۱۴ برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر درباره مسائل آموزشی پژوهشی گروه موارد ذیل مطرح گردید. در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه ی عزیزان در دوران آموزش حضوری و مجازی تقدیر نامه عزیزان خدمتشان به صورت الکترونیک ارسال شد و به طور ویژه از سر گروهان تدوین سرفصل خانمها دکتر سروناز حسین رضوی ، دکتر عظیمی، دکتر باقری بهشتی و از پیشکسوتان آقای دکتر دکتر خوشنویس وآقای مهندس نعیما با اهدا لوح و یادمانهایی تقدیر و تشکر شد.اساتید حق التدریس حاضر در جلسه دکتر سروناز حسین رضوی ، دکتر باقری بهشتی، خانم مهندس احمدفر، خانم مهندس ترابی، خانم مهندس افسری ولایتی، خانم مهندس راشد، خانم دکتر آرامش، آقای مهندس ابراهیمی، خانم دکتر طباطبایی، خانم مهندس عظیمی، خانم مهندس دبیری نژاد، خانم مهندس حقیقی، خانم مهندس موذن، مهندس نصرالهی، آقای مهندس یعقوبی، آقای مهندس مهندس مظفری، خانم مهندس شیخا، خانم دکتر البرزی، خانم مهندس سلیمانی پاک، خانم دکتر میرزایی، خانم مهندس قدیمی، خانم مهندس سبحانی، آقای مهندس حیاتی،خانم دکتر ارین بد، خانم دکتر محمدپورلیما، خانم مهندس ایرانی، آقای مهندس جعفرزاده، خانم مهندس خزانی، آقای مهندس باقری

ادامه مطلب
وبینارهفته پژوهش

هفته پژوهش :کارگاه مقاله نویسی پایه برمبنای نویسندگی خلاق

به مناسبت هفته ی پژوهش گروه معماری وشهرسازی برگزارمی کند موضوع:مقاله نویسی پایه برمبنای نویسندگی خلاق مدرس:جناب مهندس عبدالله نصراللهی تاریخ وبینار:۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ساعت وبینار:۱۰لغایت۱۲ لینک وبینار:http://vclass۲.shariaty.ac.ir/aor

ادامه مطلب