پرسش های متداول

  • چگونه میتوانم با انجمن های علمی در ارتباط باشم؟

راه ارتباطی با انجمن علمی معماری 

 https://chat.whatsapp.com/JSBKh0zPqBlI3H3wx7rOS8

راه ارتباطی با انجمن علمی شهرسازی

https://chat.whatsapp.com/KUmjStpIWD662qTx3pZlr9

برای آشنایی با شرایط عضویت و وظایف انجمن های علمی لینک زیر را مطالعه نمایید

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی


  • چگونه میتوانم از اخبار گروه مطلع شوم؟  

 آخرین خبر ها را از لینک اخبار گروه پیگیری کنید.


  • شرایط اخذ واحد کارآموزی به چه صورت است؟

دانشجویان کاردانی معماری پس از گذراندن 45 واحد 

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری پس از گذراندن 35 واحد

دانشجویان کارشناسی پیوسته معماری پس از گذراندن ترم سه 

میتوانند واحد کارآموزی را اخذ نمایند. 

برای اطلاع دقیق تر به این لینک مراجعه نمایید.

دفترچه کارآموزی را از این لینک دانلود نمایید.


  • چگونه میتوانم به سر فصل مصوب دروس و انتخاب واحد پیشنهادی دسترسی داشته باشم؟

برای مشاهده جداول به این لینک مراجعه نمایید.


  • چگونه از اخبار پروژه نهایی مطلع شوم؟

برای آگاهی از آخرین اخبار به آدرس تلگرام "کانال اطلاع رسانی پروژه نهایی" مراجعه شود.


  • چگونه میتوانم به پایان نامه های دانشکده دسترسی داشته باشم؟

برای دسترسی به پایان نامه های گروه معماری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 الی 14 به کتابخانه فاز 3 بصورت حضوری مراجعه نمایید.


  • بازه حذف اضطراری چه زمانی است؟

تقویم آموزشی را مشاهده نمایید.


  • سوالات آموزشی ام را در کدام قسمت بپرسم؟

در بخش " تماس با ما " میتوانید سوالات خود را مطرح کنید.