اطلاعیه مهم درخصوص شرایط درخواست حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۱۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۹ کد : ۵۸۵۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۶۱

دانشجویان متقاضی حذف اضطراری می بایست طبق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی از تاریخ 12/09/1401 لغایت 29/09/1401 فرم ضمیمه را تکمیل و به واحد آموزش مربوطه تحویل دهند.
شرایط درخواست حذف اضطراری:
1.    دانشجو فقط مجاز به حذف یک درس تئوری می باشد . 
2.    درس مورد تقاضا نباید پیش نیاز یا همنیاز سایر دروس در ترم جاری باشد.
3.    پس از حذف درس، تعداد واحدهای درسی دانشجو نباید کمتر از ۱۲ واحد باشد.
4.    غیبت کلاسی دانشجو در درس مورد تقاضا نباید بیش از حد مجاز( 3 جلسه آموزشی) باشد.
5.    حتما در زمان درخواست، سنوات تحصیلی خود را در نظر بگیرید، که نیازی به کمیسیون و درخواست سنوات در ترمهای آتی نداشته باشید.
6.    دانشجویان روزانه دقت داشته باشند شهریه درس را باید در ترم های آتی بعد از اخذ درس پرداخت نمایند. 

•    لازم به ذکر است به درخواست بیشتر از یک عنوان درسی یا خارج از بازه زمانی اعلام شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•    یادآوری می گردد که ارسال درخواست به معنای موافقت با حذف درس نیست و می بایست نتیجه را از طریق سامانه آموزشی بوستان، بعد از اتمام زمان حذف اضطراری، ملاحظه بفرمایید. 
•    در صورت موافقت با حذف درس، وضعیت درس در کارنامه شما در سامانه بوستان حذف اضطراری درج می گردد.  ( کد w1 )

اداره آموزش دانشکده فنی دکتر شریعتی
2/9/1401
فایل word فرم حذف اضطراری 

فایل pdf فرم حذف اضطراری


نظر شما :