درخواست تکدرس ترم بهمن ۱۴۰۰

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۲ کد : ۴۸۱۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۵۴

با توجه به برگزاری آخرین آزمون تکدرس این نیمسال تحصیلی در تاریخ 1401/02/19 دانشجویانی که تمام نمراتشان در سامانه سادا ثبت شده و هیچ نمره وارد نشده ای ندارند و با شرکت در آزمون تکدرس فارغ التحصیل می شوند، فرم های ضمیمه را تکمیل و در اسرع وقت برای کارشناس آموزش خود ایمیل نمایند.

** ضروری است که دوره کارآموزی را گذرانده و  پروژه را نیز دفاع نموده و نمرات این دروس نیز در سیستم ثبت شده باشد.

اداره آموزش دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

 

فرم تکدرس 1

فرم تکدرس 2