آیین نامه

آیین نامه عمومی و فنی اولین پارالمپیاد ورزش دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای

با همکاری آکادمی ملی پارالمپیک

مقررات عمومی:

  • حضور کلیه شرکت کنندگان تابع قوانین و مقررات آیین نامه عمومی مسابقات ارسالی می باشد.
  • رعایت شئونات اسلامی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است.

دانشجویان جهت ثبت نام مشخصات خود را ( نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، شماره ملی و شناسنامه، تاریخ تولد و ضعیت تحصیلی( فعال، فارغ التحصیل و ...) در لینک https://www.shariaty.ac.ir/fa/form/59  ارسالی بارگذاری نماید.

 

نحوه اجرای حرکات :

مسابقات در دو بخش زیر برگزار می گردد :

  الف) نشسته : مهارت های بدون توپ – در مدت 40 ثانیه ، بالاترین تعداد و صحیح ترین  دارزنشست انجام شود.

                    مهارت های با توپ – اجرای حرکت پنجه با توپ والیبال به دیوار به مدت 30 ثانیه 50 عدد

ب)  ایستاده : مهارت های بدون توپ – در مدت 1 دقیقه بیشترین حرکت اسکوات پایه را درست اجرا کنند.

                  مهارت های با توپ  - در مدت 30 ثانیه با راکت و توپ تنیس روی میز به صورت ایستاده و یا نشسته  35 عدد  ضربه به توپ زده شود .

لازم به ذکر است دانشجویان می توانند با توجه به توانایی های خود در هر دو بخش شرکت نمایند.

توجه : دانشجویان می توانند به غیر از موارد الف و ب در صورت انجام حرکت خاص به صورت آزاد نیز شرکت نمایند.

نحوه انجام مسابقه:

ورزشکاران در منزل، فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف حرکات ورزشی و یا نمایشی خود را انجام داده و ویدیو را بدون ویرایش به صورت خام در لینک برای شماره تماس  09129436396 در پیام رسان سروش بارگذاری نمایند.

  1. نوع فایل ارسالی avi  یا mkv   یاmp4   و حداکثر حجم 3 دقیقه

قبل از شروع حرکات نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، نام استان، دانشکده یا آموزشکده محل تحصیل را در ویدیو گویا اعلام نمایید.

هرگونه تغییر و یا تدوین در فیلم باعث حذف بازیکن از مسابقات می­گردد.

**برای این که فیلمتان مورد بررسی داوری قرار گیرد می بایست حتما مشخصات خود را در لینک https://www.shariaty.ac.ir/fa/form/59   ثبت نمایید.

نحوه داوری:

داوری مسابقات با همکاری آکادمی ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد:

- ورزشکار می­بایستی کاملاً در زاویه مناسب(دید) دوربین قرار داشته باشد.

- داوری مسابقات در دو بخش ، درقسمت های اعلام شده صورت می­پذیرد.

- داوری بخش آقایان توسط داوران رسمی آقا، زیر نظر سرپرست فنی صورت می­پذیرد.

- داوری بخش بانوان توسط داوران رسمی خانم، زیر نظر سرپرست فنی صورت می­پذیرد.

نحوه پوشش شرکت کنندگان :

پوشش شرکت کنندگان می­بایست منطبق بر موازین اخلاقی جامعه باشد.

به کلیه شرکت کنندگان در مسابقات گواهی شرکت اهدا می گردد.

جوایزی به رسم یاد بود اهدا و نفرات برتر به فدراسیون ملی ورزش­های دانشگاهی و آکادمی ملی پارالمپیک معرفی خواهند شد.