داوری مسابقات

داوری مسابقات با همکاری آکادمی ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد: