فرم ثبت اطلاعات افراد دارای معلولیت

 • 0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • نام پدر:*
  5
 • کد ملی*
  6
 • ادرس ایمیل*
  7
 • سن :*
  8
 • تاریخ تولد*
  9
 • شماره تلفن همراه:*
  10
 • شماره منزل:*
  11
 • نام مرکز*نام کامل
  12
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  13
 • علامت شناسایی:*
  14
 • گروه خونی :*
  AB
  AB+
  B-
  B+
  A-
  A+
  O-
  O+
  15
 • وضعیت تاهل :*
  مجرد
  متاهل
  16
 • آخرین مدرک تحصیلی*نام
  17
 • آدرس محل سکونت*
  18
 • جزئیات افراد دارای معلولیت
  19
 • آیا کارت معلویت دریافت کرده اید؟*
  بله
  خیر
  20
 • میزان درصد معلولیت شما چقدر است ؟*
  21
 • نوع ناتوانی که دارید:*
  22
 • دیگر موارد*
  23
 • آیا قادر به کارکردن هستید ؟*
  بله
  خیر
  24
 • برای درمان معلولیت خود به کدام بیمارستان ،درمانگاه و یا پزشک مراجعه می کنید؟*
  25
 • معلولیت در کدام یک از نواحی بدن دارید؟*
  26
 • معلولیت شما به چه دلیل اتفاق افتاده است؟*
  27
 • از چه وسیله کمک حرکتی استفاده می کنید؟*
  عصا
  ویلچر
  بریس
  دست و پای مصنوعی
  28
 • موارد دیگر .......*
  29
 • به کدام ورزش ها علاقه مند هستید؟*
  30
 • آیا سابقه قبلی در ورزش را داشته اید؟*
  31
 • آیا تا کنون موفق به کسب مقام ورزشی شده اید؟ سال و مقام خود را بنویسید ؟ (استان،کشور،بین المللی، منطقه ای)*
  32